آگهی مناقصه عمومی خرید کیسه
آگهی مناقصه عمومی خرید کیسه
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد تامین کیسه را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ٠٧:٣٣ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی تأمین حمل مواد شیمیایی
آگهی مناقصه عمومی تأمین حمل مواد شیمیایی
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد تامین حمل مواد شیمیایی را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ٠٧:٢٩ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی خرید پالت
آگهی مناقصه عمومی خرید پالت
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد تامین پالت را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ٠٧:٢٧ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده فروش پساب هیدروکربن
آگهی مزایده فروش پساب هیدروکربن
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد پساب خود را در مقدار 30000 تن پساب هیدروکربن از طریق مزایده به فروش رساند.
 ٠٧:٢٢ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی خرید استرچ
آگهی مناقصه عمومی خرید استرچ
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد تامین استرچ(ورق پلاستیک شفاف ، انعطاف پذیر) را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ٠٧:١٦ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده فروش محصول PAF
آگهی مزایده فروش محصول PAF
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد محصول انیدرید فتالیک خود را طی برگزاری مزایده به فروش رساند.
 ٠٧:١٠ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده فروش محصول DOP
آگهی مزایده فروش محصول DOP
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد محصول روغن دی اکتیل فتالات خود را طی برگزاری مزایده به فروش رساند.
 ٠٦:٥٩ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>