شرح مختصری از شناسایی پیمانکار EPCدر پروژه ارتقا و بروز رسانی مخازن
پیرو آگهی قبلی شرکت پتروشیمی فارابی،جهت دعوت از شرکت های با صلاحیت برای ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه (EPC) در خصوص بروز رسانی و ایمن سازی مخازن ذخیره مواد هیدروکربنی
 ١١:٠٩ - چهارشنبه ١٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارزیابی کیفی پیمانکاران EPC
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) ، جهت ارزیابی کیفی پیمانکاران در خصوص اجرای پروژه (EPC) در زمینه بروز رسانی و ایمن سازی مخازن ذخایر مواد هیدروکربنی، از شرکت های دارای صلاحیت دعوت می نماید.
 ١٥:٢٩ - شنبه ٢٥ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دیدار صمیمی مدیرعاملِ پتروشیمی فارابی با پرسنل آتش نشانی و ایمنی
دیدار صمیمی مدیرعاملِ پتروشیمی فارابی با پرسنل آتش نشانی و ایمنی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی
دکتر علیمردان مدیر عامل پتروشیمی فارابی به همراه سرپرست مجتمع؛ مهندس کرم پور به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی در واحد آتش نشانی مجتمع حضور یافته و با پرسنل دیدار کردند.
 ١٨:٠٤ - يکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
آگهی مناقصه عمومی خرید کیسه (مرحله سوم)
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد تأمین کیسه را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٢:١١ - شنبه ٦ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی خرید کیسه
آگهی مناقصه عمومی خرید کیسه
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد تامین کیسه را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ٠٧:٣٣ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی تأمین حمل مواد شیمیایی
آگهی مناقصه عمومی تأمین حمل مواد شیمیایی
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد تامین حمل مواد شیمیایی را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ٠٧:٢٩ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی خرید پالت
آگهی مناقصه عمومی خرید پالت
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد تامین پالت را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ٠٧:٢٧ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>