چاپ        ارسال به دوست

مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه پتروشیمی فارابی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی فارابی(سهامی عام) مورخ 1397/12/25 در محل مجموعه سالن هاي همايش صدرا سالن لاله تشکیل گردید.

این مجمع که با حضور 81/39 % از سهامداران حقیقی و حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، بازرس قانونی و حسابرس موسسه حسابرسی حافظ گام و جناب آقای توکلی ، نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت گاز پتروشیمی تامین، بعنوان ریاست مجمع و آقایان جبارزاده و محمدی درمقام ناظر اول و دوم و آقای مهندس محمدرضا علیمردان به عنوان دبیر مجمع برگزار شد . 

 این جلسه با ارائه گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، با تائید اکثریت آرا ، افزایش سرمایه شرکت و تغییر بند اساسنامه مربوطه تصویب شد .

این تصمیمات ، مطابق آگهی ثبت تغییرات در مورخ 28/12/97 در دفاتر قانونی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ، به شرح ذیل اعمال گردید :

« آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام به شماره ثبت 17554 و شناسه ملی 10100613721

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/97 و مجوز شماره 147 513525/979 مورخ 25/12/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

سرمایه شرکت از مبلغ 150000000000 ریال به مبلغ 2630463000000 ریال منقسم به 2630463000 سهم 1000 ریالی با نام عادی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای  شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردیده است . 

بابت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت  و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . »


١٦:٣٤ - سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧    /    شماره : ١٠٠    /    تعداد نمایش : ١٧٣٤