چاپ        ارسال به دوست

آگهی شناسایی تأمین کنندگان کاتالیست

 

پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در نظر دارد کالای موضوع آگهی حاضر را از طریق شناسایی از تأمین کنندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید.

1-   موضوع مناقصه

الف ) شرح مختصر کالا

ردیف

شرح مختصر کالا

مقدار

برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(ریال)

1

کاتالیست واحد انیدرید فتالیک *

حدود 20/000 کیلوگرم

 

 

ب ) شرایط اولیه متقاضی

1-   داشتن شخصیت حقوقی ، شماره اقتصادی ، توانایی مالی ، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه .

2-   داشتن کد ملی / شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

3-   داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعلام اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.

4-    توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (در صورت تایید در ارزیابی کیفی مناقصه گران)و همچنین تضمین انجام تعهدات ( در صورت برنده شدن در مناقصه ).

5-    داشتن صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضا جامعه حسابداران رسمی، مطابق با ماده 2 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ، جهت مناقصه ردیف 1 الزامی می باشد. ( ارائه خلاصه گزارش صورتهای مالی 5 سال گذشته )

6-    سوابق تامین کالای مورد نیاز و یا مشابه ارائه گردد.

2-  اطلاعات مناقصه­ گزار:

نام: شرکت پتروشیمی فارابی                                                                                                                                                  

نشانی دفتر مرکزی : تهران ،  خیابان گاندی جنوبی ،  خیابان شهید پالیزوانی (هفتم) ،  طبقه اول  ،  پلاک 18                        

تلفن: 45-88779044(021)        دورنگار : 88776478 (021)                    کد پستی :1517643711

نشانی مجتمع : خوزستان، بندرامام خمینی(ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت5 ، صندوق پستی153

تلفن: 52341769(061)    دورنگار : 52342448 (061)                      

3-     مشخصات کاتالیست در فایل پیوست (مشخصات فنی کاتالیست) آمده است .

4-    مستندات مربوط به بند ب (شرایط اولیه متقاضی) را تا تاریخ 09/ 11 /98 به آدرس مجتمع (بندرامام خمینی ره) ، واحد بازرگانی جناب آقای نوری و دفتر مرکزی (تهران) به دفتر مدیریت سرکار خانم قاسمی، تحویل نمایند.

تبصره : مناقصه گزار در رد یا تائید هر یک از شرکت کنندگان مختار است.

 دانلود فايل : مشخصات_فني_كاتاليست_پتروشيمي_فارابي.pdf ( 262KB )

١١:٣٣ - سه شنبه ٢٤ دی ١٣٩٨    /    شماره : ١٢٨    /    تعداد نمایش : ٧٦٨