اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فارابی

 

نام‌عضو سمت

مدیرعامل و  نائب رئیس هیئت مدیره 
یاسین بدری  رئیس هیئت مدیره
ارسلان شهنی عضو غیرموظف هیئت مدیره
سید عارف موسوی نسب عضو غیرموظف هیئت مدیره
علیرضا بنی اسدی عضو غیرموظف هیئت مدیره