چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی 4-99

آگهی مناقصه عمومی 4-99 حمل مواد شیمیایی مورد نیاز (ارتوزایلین) از پتروشیمی نوری (بندر عسلویه) به پتروشیمی فارابی

آگهي مناقصه عمومي شماره99-4

 

شركت پتروشيمي فارابی در نظر دارد حمل مواد شيميايي مورد نياز (ارتوزایلین) خود  از پتروشیمی نوری (بندر عسلویه) به پتروشیمی فارابی را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركت هايي كه زمينه كاري آنها به صورت تخصصي مي باشد جهت شركت در اين مناقصه دعوت بعمل مي آيد.

الف – موضوع مناقصه

حمل مواد شیمیایی ارتوزایلین مورد نیاز از پتروشیمی نوری واقع در بندر عسلویه به پتروشیمی فارابی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به مدت یکسال شمسی

ب-شرايط پيمانكار

1-داشتن شخصيت حقوقي

2-دارا بودن سابقه كار مفيد ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

3- کپی قرارداد های حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه طی 5 سال گذشته

ج- مدارك مورد نياز

1- ارائه گواهي نامه احراز صلاحيت معتبر در زمینه موضوع مناقصه و کلیه گواهی نامه های معتبر مدیریتی ،فنی وHSE.

2- ليست و مشخصات كارهاي انجام شده در سالهاي گذشته و كارهاي در دست اجرا.

3- ارائه رضايت نامه از كارفرمايان قبلي .

4- اساسنامه ثبت شركت به همراه آخرين آگهي تغييرات شركت و كپي شناسنامه و کارت ملی  مدير عامل.

5- ليست ماشين آلات و تجهيزات در تملك ( به همراه کپی برابر با اصل سند مالکیت) آن شركت و سوابق کاری مرتبط.

6- ارائه بيمه نامه تانكر هاي مورد نياز

لازم  به ذكر است موارد مورد نظر مي بايست بصورت كلاسه بندي شده تحويل داده شوند.

د- ساير شرايط

1-ارسال مدارك به منظور ارزيابي كيفي مي باشد و اين شركت در انتخاب و يا عدم پذيرش هريك از متقاضيان مختار خواهد بود.

2-هزينه چاپ آگهي های مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.  

از پيمانكاران  و شرکتهای واجد شرایط كه آمادگي اجراي موضوع مناقصه را دارند درخواست مي گردد حداكثر تا پايان وقت اداري روز  شنبه  مورخ 27/02/1399 با ارائه تقاضای كتبي به همراه مدارك مثبته به آدرسهاي زير ارسال نمایند .

نشاني دفتر مركزي : تهران ، خيابان گاندي جنوبي ، خيابان شهيد پاليزواني (هفتم) ،پلاک 18 تلفن021-88779044 داخلی 186 امور حقوقی و پیمانها.

نشاني مجتمع : بندر امام خميني ( ره ) ، سايت 5 ،شركت پتروشيمي فارابی ، صندوق پستي  153 ، تلفن : 06152342448

                                                                          

روابط عمومی شرکت پتروشیمی فارابی


٠٩:٢٠ - چهارشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٩    /    شماره : ١٣٧    /    تعداد نمایش : ٢٠١