چاپ        ارسال به دوست

آزمایشگاه پتروشیمی فارابی برای یازدهمین بار با همت و تلاش پرسنل زحمتکش آزمایشگاه، موفق به تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد ایران شد.

کسب گواهینامه

 

براساس این گواهینامه دقت و صحت نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آنها، پذیرش آزمایشگاه پتروشیمی فارابی به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، برآورده سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون ها، ارتقاء صلاحیت پرسنل آزمایشگاه، استاندارد نمودن روش های اجرائی و مدیریتی آزمایشگاه، اطمینان ذینفعان و رضایتمندی از انطباق محصول مدنظر قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از منظر سازمان استاندارد ایران مورد توجه قرار گرفته است.

 

 


٢٣:٠٥ - دوشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٩    /    شماره : ١٤٢    /    تعداد نمایش : ١٠٠