تکنولوژی مخازن:

مخازن پتروشیمی فارابی از نوع سقف ثابت و استوانه‌ای می باشند. سیستم کنترل وسایل اندازه گیری ابزار دقیق به صورت نیوماتیک بوده و به منظور ورود و خروج هوا، ولو تنفسی روی مخازن تعبیه شده است.

      

درباره مخازن:

پتروشیمی فارابی دارای 7 دستگاه مخزن به ظرفیت حدود 35000 متر مکعب و 5 باب سوله می باشد. در حال حاضر تعداد 2 دستگاه مخزن جهت ذخیره سازی مواد اولیه و محصول دی اکتیل فتالات و سایر مخازن بر اساس قرارداد اجاره در اختیار شرکت های متقاضی و سه باب جهت ذخیره سازی محصول انیدرید فتالیک و دو باب سوله نیز جهت انبارش مواد شیمیایی مصرف و قطعات یدکی مورد استفاده قرار می گیرد.