آدرس مجتمع شرکت پتروشیمی فارابی:

بندر امام خمینی(ره): صندوق پستی 153
ماهشهر: صندوق پستی 171

تلفن های مجتمع:

مرکز تلفن: 06152342642 - 06152262661 - 06152262553  - 06152342147

نمابر: 06152342448

پست الکترونیکی عمومی مجتمع ماهشهر: Complex@farabico.com 

آدرس دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی فارابی:

تهران - میدان ونک - خیابان گاندی شمالی - کوچه شهید صانعی - پلاک 18 - کدپستی 1969933641

 تلفن های دفتر مرکزی:

تلفن گویا: 88779170 و 88776476 و 8871291 و 88779044

امور سهام: 88779044 - داخلی 120

بازرگانی: 88776480 و 88783049 و 88771291 (داخلی 114 و 115)

نمابر: 88779042 (دفتر مدیریت) و 88776475 (مالی) و 88771285 (بازرگانی)

 پست های الکترونیکی دفتر مرکزی:

عمومی: Info@farabico.com

مدیریت عامل: Ceo@farabico.com

واحد بازرگانی: Commercial@farabico.com

واحد سهام: Shares@farabico.com

واحد انفورماتیک: Itm@farabico.com و It@farabico.com